Bosworth-Toller's Anglo-Saxon Dictionary

Digitální edice anglosaského Bosworth-Tollerova slovníku.

Představení

Bosworth-Tollerův Anglo-saský slovník je do dnešní doby největším slovníkem staré angličtiny. Tento tištěný slovník z konce 19. století se dočkal své digitální podoby až krátce po roce 2000. V té době vytvořil první verzi Ondřej Tichý z Ústavu anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který je správcem do dnes. Tento slovník tak od té doby poskytuje informace všem zájemcům o starou angličtinu z celého světa. Mým zadáním bylo celou aplikaci modernizovat.


Stránka s heslem abbat v Bosworth-Tollerově slovníku.Stránka s heslem abbat v Bosworth-Tollerově slovníku

Zadání

Původní jádro slovníku bylo tvořeno CMS Drupal, které po několika úpravách poskytovalo většinu funkcí. Nicméně v určitou chvíli přestalo jádro Drupalu stačit a bylo tak nutné najít nové, moderní, řešení. Vzhledem k tomu, že slovník vznikal v první dekádě 21. století nebyla očekávána masová návštěvnost z mobilních zařízeních. Nicméně to se rychle změnilo a tudíž bylo také nutné modernizovat rozhraní slovníku pro mobilní telefony a tablety. Žádoucí také bylo připravit případné API pro mobilní a desktopovou aplikaci slovníku.


Klasické vyhledávání v Bosworth-Tollerově slovníku.Klasické vyhledávání v Bosworth-Tollerově slovníku

Řešení

Vzhledem k nutnosti nahradit Drupal bylo rozhodnuto o vytvoření vlastního jádra slovníkové aplikace v PHP frameworku Laravel. Tím bylo dosaženo maximální kontroly nad zpracováním hesel a způsobu jejich následné distribuce do API a webového rozhraní. Vzhledem k tomu, že klasická databázová vyhledávání neposkytují takovou řadu možností jako specializované angíny, bylo pro tyto účely sáhnuto po engine Elasticsearch. Tím bylo dosaženo mnohem efektivnějšího a věrohodnějšího vyhledávání než v původní aplikaci.

Uživatelské rozhraní bylo kompletně redesignováno. Namísto šedých barev, jež byly pro původní rozhraní typické bylo sáhnuto po živějším modro-zeleném schématu. Úvodní stránka byla zredukována na funkční minimum, neboť jejím hlavním účelem je poskytnout uživateli vyhledávání ve slovníku - to je také pro celou stránku dominantní. Po scrollování se zobrazí další informace, které byly předtím součástí úvodní stránky. O něco méně radikálně byla upravené stránka s informacemi o hesle, kde je nyní kladen větší důraz na logické sekce. Pro lepší orientaci byly přidány i ikonky, které také celý design zároveň oživují. Díky užití JavaScriptového frameworku Nuxt.js je také usnadněn vývoj a modifikace celé aplikace, neboť se skládá jen z několika mála samostatných komponent.

Celá aplikace je rozdělena do několika Docker kontejnerů, což v případě nutnosti umožňuje snadné škálování, případně A/B testování nových funkcí. Docker také usnadňuje aktualizaci, neboť vzhledem k oddělení jednotlivých služeb stačí aktualizovat pouze jeden daný kontejner.